Loading...
Kadar Pinjaman

Tawaran mengikut taraf kursus

Pinjaman mengikut Taraf Kursus:

Ijazah Sains RM 6,000 setahun
Ijazah Sastera RM 5,000 setahun
Diploma Lanjutan Sains RM 5,000 setahun
Diploma Lanjutan Sastera RM 4,000 setahun
Diploma RM 4,000 setahun
Sijil RM 2,000 setahun
Kadar Pinjaman

Pinjaman Pelajar Pengajian Jarak Jauh dan Luar Kampus

Pinjaman juga diberikan kepada Pelajar Pengajian Jarak Jauh dan Luar Kampus dengan kadar:

Kadar (Setahun) Jangka Masa (Maksimum)
Ijazah Sains RM 5,000 setahun 5 tahun
Ijazah Sastera RM 4,000 setahun 4 tahun
Diploma RM 3,000 setahun 3 tahun
Kadar Pinjaman

Pinjaman pengajian peringkat Sarjana dan PhD

Pinjaman kepada pengajian peringkat Sarjana dan PhD (pengajian dalam negeri sahaja):

Kadar (Setahun) Jangka Masa (Maksimum)
Sarjana RM 6,500 setahun 3 tahun
PHD RM 8,000 setahun 3 tahun
** Tempoh pembayaran balik pinjaman adalah 5 tahun dan faedah yang dikenakan 1% daripada keseluruhan pinjaman.